นโยบายการลบข้อมูล

นโยบายการขอลบข้อมูล“ผู้ใช้บริการ” สามารถลบข้อมูลของตัวเองจากหน้าต่าง profile ของคุณ หรือสามารถตั้งค่าอื่นใด ที่ไม่เป็นการแสดงตัวตนจากบุคคลภายนอกได้ หากไม่ต้องการ เช่น "ปิดการเข้าถึงหรือแสดงผลบน google" เพื่อปกปิดตัวตนของคุณจากสาธารณะ โดยที่ทาง ThaiIRC จะไม่ได้เก็บ Data ของลูกค้าเดิมไว้ และจะถูกลบจากเซิฟเวอร์ของ "ผู้ให้บริการ" ทั้งหมดในทันที ที่มีการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตัวของ "ผู้ใช้บริการ" เอง