บ่อยครั้ง...ที่ความคิดถึง
เดินทางมาในรูปแบบของ 'ความฝัน'

อาจเพราะลึก ๆ แล้ว...
เรื่องราวเหล่านั้นถูกเก็บไว้ใน 'ความทรงจำ'

และเมื่อไรที่หวลคิดถึงนั้น...
ฉันก็มักจะมี...'น้ำตา'

-คิดถึงที่มีน้ำตา-
#องครักษ์พิทักษ์ก้อนหิน

image