ไม่รู้เรียกว่าอะไร
ขนมจีบปูอัด
หรือเกี๊ยวห่อปูอัด แต่ว่าอร่อย
หมีทำกับข้าว ครัวกากๆ
#สุดที่รัก #รักที่สุด

image