มีไม่กี่คนหรอก...ที่ทำให้เราคิดถึง
คิดถึง...แต่ไม่ได้เจอ ...ถึงเจอก็ไม่ได้คุย
ทำอะไรมากไม่ได้ พอดีว่าไม่ใช่ตัวจริงของเขาและไม่ยอมเป็นตัวสำรองของใคร

image