พอไม่คาดหวัง เรามักจะมีความสุขกับสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่บ่อยๆ 🌻

image