ภารกิจวันนี้ ที่เราจะต้องทำให้ได้เลย
- เอาแทปเล็ตไปซ่อม
- ปิดบัญชีธนาคารกรุงศรี
- เคลียร์บัญชี
- เริ่มเขียนบทความนิดหน่อย