ฉันอ่อนแอเกินกว่าจะเล่นเว็บนี้...
ไปก่อนเด้อ​ ว่างๆจะแวะมา​