มอนิ่งตีห้า สวัสดีอรุณสวัสดิ์ล่วงหน้าครับ มอนิ่งโพสแรกจะโชคดี มอนิ่งทุกโพสจะโชคดีทุกคนครับ