.....ดูแลตัว คือกาย ดูแลใจคือจิต ....
.....ดูแลคนรอบข้าง คือ พ่อแม่ พี่น้อง ญาติมิตร ..เพื่อนฝูง รวมทั้งบริวาร..
.....ด้วยความเมตตาต่อตัวเอง และผุ้คนเหล่านั้น ตามลำดับและเหมาะสมไป .....
.....สิ่งดีก็จะเข้ามา สิ่งร้ายก็จะหนีหายห่างไกล .....
.....เมื่อนั้น ก็จะประสบแต่ความสำเร็จรุดหน้า มีความเจริญรุ่งเรือง.ยิ่งๆ สิบไป.
.....อำนวย อวยพรชัย สาธุ สาธุ ..ครับ ..

image