สัญญาครั้งหน้าขึ้นเครื่อง
กูจะพกกรรไกรไปด้วย #นนละเมอ

image