1 ปี ที่ผ่านมา - แปลภาษา

เป็นคนดีแล้วมีแต่เสียใจ เป็นคนจังไลดีกว่า มีแต่เสียตัว 5555555555555

image