...เพราะนี่คือชีวิต...

เตือนใจตัวเอง

กลไกการปกป้องความรู้สึกตนเองของคน

คือการสร้างกำแพงรอบตัว ที่จะไม่คิด ไม่สนใจใคร

เพียงเพื่อไม่อยากเจ็บจากความคิดและการกระทำของคนอื่น

หัวใจจะแห้งแล้ง สุขได้ไม่เต็มที่ แล้วบอกกับตัวเองว่า ฉันสตรอง!!

มีอีกความคิดนึง...ในการที่จะอยู่กับคนได้อีก

คือการเรียนรู้ และยอมรับความต่างกัน กล้าที่จะมีความสุข รัก เมตตา อย่างเต็มหัวใจ

แต่ปล่อยวางในผล ไม่คาดหวัง หากผลตอบรับจะไม่ได้เป็นสิ่งที่บวก ยอมรับ ปล่อยวาง รักษาใจ

ความคิดแบบนี้ จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างแท้จริง

เมื่อมีเรื่องที่ไม่ชอบใจ ก็แค่ปล่อยวางว่า แค่เรื่องหนึ่งที่ไม่ได้เป็นดั่งใจหวัง เท่านั้นเอง

สุข...ในการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก

รู้จัก...ที่จะปล่อยวางอารมณ์ลบๆ

รัก...ที่จะแสดงอารมณ์บวก ซาบซึ้ง

ค่อยๆ เรียนรู้กันไป...เพราะนี่คือชีวิต

Atarax

15-10-61 20.21 น.

คอมเม้นท์