ไม่นานหรอกนะบอกกับใจ..
ไม่นานที่หัวใจจะได้ไกล้กัน
..