10 มกราคม 2564
.....ครู อาจารย์ เทศนา .......
เรื่อง การกล่าวคำว่า สาธุ ต่อผู้ที่ได้กระทำบุญ หรือความดี ต่อหน้าเรา

-ครูอาจารย์ ได้กล่าวเทศนา ถึง ……..
.........การกล่าวคำว่า สาธุ ต่อหน้า ผู้ที่เห็นผู้อื่นทำดี หรือทำบุญ ไว้ดังนี้
.....1.การกล่าว คำว่า “สาธุ” เมื่อเราเห็นคนอื่นทำความดี หรือทำบุญ
อันหมายความถึง เราอนุโมทนา กับ บุญ หรือความดี ที่คนนั้นๆ ได้
กระทำคุณงามความดี หรือบุญนั้นด้วย แสดงความยินดี กับบุญที่ผู้นั้น
ได้กระทำนั้นด้วย เป็นการ ส่งผลให้จิตใจของผู้กล่าว อิ่มเอิบ ยินดีตามไปด้วย
.....2.แต่ในทาง ผลจริงๆ ผู้กล่าวคำว่า สาธุ จะเป็นดัง ผู้ทำบุญ นั้น หาใช่ไม่
แต่ผลของการกล่าวคำว่า สาธุ จะมีผลไปในภพชาติอื่นๆ กล่าวคือ
ให้เราได้เจอ กับผลบุญที่ เราได้อนูโมทนา กับผู้ทำบุญนี้ และเห็นเค้า
ได้รับผล ของบุญที่เค้าทำ นี้ เช่น บุคคลผู้ทำบุญนี้ อาจได้รับ โชคลาภ
ก้อนใหญ่ในชาติหน้า ได้
......แต่จะไม่ได้รับผลบุญนั้น เลย ท่านว่า เพียงแต่เราไปเห็น ในชาติอื่น
ที่ มีการได้รับผลของบุญที่ผุ้นั้นทำบุญ แบบนั้น หรือเห็นเค้าได้รับผล
ของการที่ผู้ทำบุญ ได้รับเงินทองจากการ ที่เค้าทำบุญในชาตินี้
แต่ตนเองไม่มีโอกาส ได้บุญที่เค้าทำ (ผุ้ได้ทำบุญ ได้รับผลของบุญที่ทำ
คือได้รับลาภ เงินทอง ก้อนใหญ่)นั้นๆ –หากเป็นเราได้บุญด้วย
จะเป็นการแย่งบุญ คล้ายๆ กับ การขโมย บารมี กัน ซึ่ง ไม่ถูกต้อง
........3.ดังนั้น การกล่าว “สาธุ” จะต้องมีตั้งจิตอธิษฐาน
เพิ่มไปด้วยว่า “ข้าพเจ้า ขออธิษฐานจิต ขอตั้งใจทำบุญ ดังที่เห็นนี้
ในชาติต่อๆไป และให้อานิสงฆ์แห่งบุญหรือความดีนี้
สำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วย “ หากเราตั้งใจไว้แบบนี้ ผลบุญ นี้ มีโอกาส
สำเร็จแก่เรา โดย เห็นก่อน แล้วค่อยๆ ทำบุญ ไปเรื่อยๆ ก็สำเร็จ
.....แต่หากไม่ได้อธิษฐาน แบบนี้ไว้ พอชาติหน้าเจอการทำบุญ
แบบนี้อีก หรือเห็นผู้นั้น ได้รับผลของบุญนั้นๆ เราทำดี ก็มีโอกาส
ได้รับเงินก้อนใหญ่ แบบเค้าได้บ้าง แต่หาก เราไม่ได้ทำความดี
หรือเรียกง่ายๆ ไม่ได้ทำบุญ ต่อคำว่าสาธุนี้ ผลบุญ ที่เราเห็นในชาตินี้
และกล่าวคำว่าสาธุ ก็เพียงแต่เห็นผลที่ผู้นั้น ได้รับผลของการทำบุญ
ในชาตินี้ เท่านั้นในชาติหน้า
.....ยกตัวอย่าง เช่น ชาตินี้ เห็นคนทำบุญ เป็นล้านบาท เราก็แค่เห็น
และชาติต่อๆ ไป ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรเพิ่ม เพื่อต่อบุญที่เห็น ดังนี้ ย่อม
ไม่มีทางจะได้รับบุญที่เห็น แบบ ได้สร้างบุญ เป็นล้าน ๆ แน่นอน
..... สรุป คือ การกล่าวคำสาธุ จะสำเร็จได้ ด้วยชาติหน้า ต้องทำคุณงาม
ความดีเพิ่ม หรือเป็นผู้กระทำคุณงามความดีต่อไป หากไม่ทำ
และทำชั่วเพิ่มไปอีก ก็เพียงแต่เห็น แต่ไม่ได้รับบุญที่เห็นเค้าทำบุญในชาตินี้
แน่นอน คือหากทำขั่วในชาติหน้า ก็หลุดจากวงจร บุญที่เรา เห็นและ
กล่าวคำว่า สาธุ นี้แน่นอน ครับ
......เพื่อแบ่งปัน สาธุ ...นายธนันชัย ฯ 14 มกราคม 2564

image