....มีภริยา อดีตชาติเป็นงู พิษ
.....-ให้ความรู้ครับ …..

.....ครูอาจารย์ เคยมองหญิงคนหนึ่ง แล้วย้อนอดีตชาติ
ผู้หญิงคนนี้ ให้ฟัง ว่า เธอคนนี้ อดีตชาติเคยเกิดเป็นงู
แล้วชาตินี้มาเกิดเป็นสตรี
.....ท่านว่า หากได้เป็นภริยา ก็เหมือนดังพี่โพส
คือเป็นพิษ ดังนั้นหากไครมีภริยา อดีตชาติเป็นงู
ก็ซวยไป ครับ ..
.....(ท่านไม่ได้บอกว่า จะมีภริยา อดีตชาติเป็นงู
จะเป็นภริยาที่ดี ได้หรือไม่ ครับ)

...ดังนั้น ผู้หญิงหากผมไม่แน่ใจ ต้องผ่านการสแกน
จากอาจารย์ ทุกคน 5555 กลัวเจอ ครับ..
.....(นำมาแบ่งปันครับ)..ธนันชัยฯ 8 มกราคม 2564

image