4 เดือน ที่ผ่านมา - แปลภาษา - Youtube

อยากให้รับรู้เหลือเกิน
ให้รับรู้ว่าใจที่ฉันมี
......... คิดถึง​ เทอ

https://youtu.be/unnuzTr7me4