เป็นเด็กดีให้ใครไม่ได้หรอกคับ เป็นเด็กอ้วนอยู่ 😑 ลดไม่เคยได้เลย

image