เปียโน.เพลง..ปล่อย...มั่วไปยามว่าง..เผื่อท่านใดจะเอาคัฟเวอร์ เล่นๆครับ..คีย์ Eb..