ตกกุ้งต้องได้กุ้ง วันนี้ได้2ตัวกะปลา1ตัว ปล่อยกุ้งไข่ไปกับปลาเอากลับบ้านตัวเดียวพอ