ตัวเรารู้ตัวเองอยู่ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ
ถ้ารู้สึกว่าเริ่มไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ ก็ควรถอยออกมา ไม่ใช่ดันทุรังจะเอาให้ได้
#อย่าฝืนธรรมชาติในสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา 😊