หยุดรอแค่นี้.
ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องแล้วละ อยู่คนเดียวได้แล้ว.