พี่ไม่เด็ด แต่ถ้าน้องไม่กินเผ็ดพี่ไม่แนะนำจ่ะ

image