#. เวลาเปลี่ยนใจคนก้อเปลี่ยน ขนาดคนข้างๆยังเปลี่ยนเลย 😆💓 .#