เวลารักใคร อย่าเสียใจในสิ่งที่คุณได้ทำ จงเสียใจในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำ #ขอบคุณครับ