อยากก้าวกระโดนแต่เสือกขาสั้นกระโดดไม่ได้เลยต้องเดินที่ละก้าวแทน........