เห็นว่ามีความสุขดี
ก็เลยไม่เข้าไปทักทาย
ดีใจด้วยนะ ที่มูฟออนสักที