...........โอวาทธรรม หลวงปุ่มั่น ภูริทัตโต
วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร ……
.....” เราต้องการคนดี คนดีก็จำต้องฝึก ฝึกจนดี จะพ้นการฝึกไปไม่ได้
.....งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้น ฝึกทุกงาน ฝึกคน ฝึกสัตว์ ฝึกตน ฝึกใจ
.....นอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึก คำว่าดี จะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้ว แน่นอน “
............................สาธุธรรม นำมาแบ่งปัน ครับ สาธุ ...

image