วันดีๆเมื่อปีใหม่ ความสุขขขข

#ทริป นครปฐม
#อยุธยา
#ทริปงานวัดกับครอบครัว
#ทริปสุดท้ายมาหยุดที่ครอบครัว เที่ยวให้สุดแล้วหยุดที่ครอบครัว