มีแต่เงินอย่างเดียวซื้อข้าวกินไม่ได้ ต้องมีคนขายด้วย

การพึ่งพาอาศัยกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ศุกร์สันต์วันสุขครับ

https://youtu.be/MeNWxuCiBJ8