# ปีใหม่แล้ว สำหรับคนที่คิดไม่ดีต่อเราพูดไม่ดีว่าร้ายเรา ก็อยากจะอโห อโหก็มาดิสัต 💣🕶️