....ลองมาศึกษาคำว่า “ ธรรม” กันนะครับว่า มีลักษณะอย่างไรบ้าง...
...ความจริง คนเราก็คือธรรม แต่เราก็ไม่ทราบว่า ทำไมถึงเรียกว่า ธรรม ...
ทีนี้มาดูว่า “ธรรม” มีลักษณะอย่างไร 8 ประการ
...(1) ธรรมมีความลึกซึ้ง
...(2) เห็นได้ยาก
...((3)รู้ตามได้ยาก
...(4) ธรรมมีความสงบ
...(5) ปราณีต
...(6) จะคาดคะเน ค้นเดามิได้
...(7) ละเอียด
...(8) รู้ได้เฉพาะบัณฑิต .....ลองพิจารณา กันดู ครับว่า .....เราคือธรรม ธรรมคือเราได้อย่างไร และธรรมสูงสุด ที่อยู่ในตัวเรา คืออะไร สาธุ

image