ยินดีที่ได้รู้จัก

ขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามา
ขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านพ้นมา
ดีใจที่บางคนที่ยังอยู่ทำความรู้จักกันต่อ
ดีใจที่ยังพาตัวเองผ่านพ้นมาได้อีกปี