อยากมีคนคุมโหดๆ แต่อยู่ในโหมดไม่ชอบให้ใครมาบังคับ งดแอลกอฮอทุกชนิด กินกับแกล้มอย่างเดียว 😉😉😉

image