มาหลอกให้รักจริง
แล้วก็ทิ้งไม่มีเยื้อใย
อุตส่าห์หลงรักแทบตาย
แต่ผลสุดท้ายก็มาหลอกกัน

image