ถึงจะไม่ใช่อนาคตของใคร
ถึงจะเป็นได้แค่อดีต....... 😊
ก็ขอ..เป็นอดีตที่สวยงาม
และปัจจุบันที่เป็นจริงเพื่อก้าวสู่อนาคต
หากมัวแต่เสียใจกับการตัดสินใจที่ผ่านมา เราก็คงยังอยู่กับที่ บางสิ่งบางอย่างก็ต้องยอมแลก
ไม่มีใครทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับ "ตัวเราเอง"

image