เป็นการกินกาแฟชั้นสูงนะฮะ...

สูงเหนือระดับ​น้ำทะเล 1,700 เมตร 🤣🤣🤣

image