คุณจะรู้ไหมนะ...
ว่าที่ตรงนี้ มีใครคนนึง
ที่เขายังคง 'คิดถึง' คุณอยู่เสมอ
และเฝ้าภาวนา ขอให้ได้พบเจอกับคุณ
...แม้เพียง 'อีกสักครั้ง' ก็ยังดี...

-คิดถึง-
#องครักษ์พิทักษ์ก้อนหิน

image