ใครได้กลับบ้าน ไปเที่ยวปีใหม่ ก็เดินทางปลอดภัยอย่าใจร้อนนะครับ ส่งลาด้วยบารมีท่านมาตลีเทพบุตรจากชาดกนิทาน คุ้มครองให้ท่านถึงที่หมายสวัสดีครับ 🙏🙏💓💓💓

image