...อารมณ์ สำคัญ .....ปกติอารมณ์คน มีขึ้น มีลง...มีนำออก มีนำเข้า...ขอให้มีสติครองตน(กาย) ครองใจ(จิต) ไม่ให้มีขึ้นมีลง ไม่ให้นำออก ไม่ให้นำเข้า..// สาธุ (ด้วยความปรารถนาดี ..อวยพรปีใหม่ ปี2563)

image