ครั้งหนึ่ง...
ฉันเคยมี 'ความฝัน'
ฝัน ที่ใครคนนั้นหยิบยื่นให้
และก็เป็นคนคนนั้น ที่ทำให้ได้รับรู้ว่า...
มันเป็นเพียง 'ฝันลม ๆ แล้ง ๆ'

ที่น่าเศร้าก็คือ...
ฉันยังคง 'ฝัน'

#องครักษ์พิทักษ์ก้อนหิน

image